امکان نظارت بر آزمون‌های مقاومت در برابر حریق از راه دور

با توجه به شرایط همه‌گیری ویروس کرونا، شرکت افکتیس امکان نظارت از راه دور را بر روند انجام آزمون‌های حریق امکان‌پذیر نموده است. به این ترتیب کارفرمایان محترم می‌توانند بدون نیاز به حضور در آزمایشگاه افکتیس، بر روند انجام آزمون نظارت داشته باشند.

 .جزییات بیشتر را در فایل زیر ملاحظه نمایید